33.750 XIII, E

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. inzake reflectie op ethische vragen in het technologie- en innovatiebeleidIn deze motie wordt de regering verzocht structureel plaats in te ruimen in het technologie- en innovatiebeleid voor reflectie op ethische vragen en verzoekt de regering om het parlement daarover periodiek te informeren.Kerngegevens

nummer 33.750 XIII, E
ingediend 18 maart 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 25 maart 2014 aangenomen. PVV en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door A.H. Flierman (CDA)
R. Kuiper (ChristenUnie)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.H. Terpstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Economische Zaken 2014 (33.750 XIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)