34.300, E

Motie-Barth (PvdA) c.s. over het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonenIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met sociale partners mogelijkheden in kaart te brengen om de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen te verhogen en het resultaat uiterlijk 1 januari 2017 te overleggen aan de Kamer.Kerngegevens

nummer 34.300, E
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.A.M. Barth (PvdA)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
A. Postema (PvdA)
M.P.M. van de Ven (VVD)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 20 december 2016 besloten schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 14 december 2016 (EK, P) over de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (naar aanleiding van deze motie en de tijdens de Algemene politieke beschouwingen van 2016 aangenomen motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie en carri√®remogelijkheden voor bepaalde groepen (EK 34.550, E)). Een brief aan de minister is in bewerking.