34.300 IV / CXIX, R

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en SabaIn deze motie wordt de regering verzocht (ook) voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen op basis van ijkbedragen voor het noodzakelijke levensonderhoud. Kerngegevens


Bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties.