34.373, K

Motie-Köhler (SP) c.s. inzake het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijsIn deze motie wordt de regering verzocht met voorstellen te komen om de huursombenadering met de bijbehorende maximale huursomstijging ook toe te passen voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs, dan wel om de jaarlijkse huurverhoging van deze woningen te maximeren op inflatie plus 1 procent.Kerngegevens

nummer 34.373, K
ingediend 12 april 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 april 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD stemden voor.
indiener(s) F. Köhler (SP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)