34.485 VI, D

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. om te komen met beleidsvoornemens voor een gezond meerjarig financieel beeld van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de begrotingsbehandeling 2017In deze motie wordt de regering verzocht om bij de begrotingsbehandeling 2017 met een samenhangende analyse te komen ten aanzien van de opgaven waar de verschillende partners in de straf rechtketen en uiteindelijk het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de komende jaren voor staan en welke beleidsvoornemens hieraan verbonden worden ten einde tot een gezond meerjarig financieel beeld te komenKerngegevens

nummer 34.485 VI, D
ingediend 5 juli 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
J.W.M. Engels (D66)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota) (34.485 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Bijzonderheden

De commissie heeft de minister van V&J bij brief van 27 januari 2017 aanvulende vragen gesteld over toezegging T02356 en de brief van de minister van 16 december 2016 over de uitvoering van de motie-Bikker (EK, G met bijlage). De commissie heeft op 13 februari 2017 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over toezegging T02356 over de uitvoering van deze motie ontvangen. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 14 februari 2017 heeft vastgesteld. De commissie heeft dit verslag (EK, N) op 21 februari 2017 besproken.

De commissie heeft op 12 september 2017 de brief van de minister van Veiligheid en Jusitie (V&J) over de ontwikkelingen in de strafrechtketen (EK, T) voor kennisgeving aangenomen.