34.854, N

Motie-Lintmeijer (GroenLinks) c.s. over een visie op nieuwe vormen van directe democratieIn deze motie wordt de regering verzocht met een initiatief te komen voor een visie op nieuwe vormen van directe democratie als aanvulling en versterking op het huidige Nederlandse parlementaire representatieve stelsel.Kerngegevens

nummer 34.854, N
ingediend 3 juli 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 45 stemmen voor (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS, D66 en OSF) en 30 stemmen tegen (CDA, VVD, ChristenUnie en SGP) aangenomen.
indiener(s) F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
M. Sini (PvdA)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 september 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2020 (EK 34.430, U) over deze motie (ook in verband met de toezegging 'Voortgangsbrief directe democratie' (T02835)) voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voerde op 29 september 2020 een mondeling overleg met de minister van BZK over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het kabinetsstandpunt over het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel (naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 1 juli 2020 (EK 34.430, T) met een aanvulling op het kabinetsstandpunt over het advies van de staatscommissie).