35.154 / 35.155, M

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstelIn deze motie spreekt de Kamer uit dat zij aan het CETA-goedkeuringswetsvoorstel alleen goedkeuring kan verlenen als ten minste twee derde van de Kamerleden instemt met het voorstel.Kerngegevens

nummer 35.154 / 35.155, M
ingediend 11 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (Nanninga)
I.A. Bezaan (PVV)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
dossier(s) Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155)
Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) (35.154)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)