Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.213, K

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmoniseringIn deze motie wordt de regering verzocht de gevolgen van de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes nauwgezet te monitoren en breed te evalueren, waarbij het gaat - onder andere - om inkomenseffecten, baankansen, scholing en maatschappelijke deelname.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen.Kerngegevens

nummer 35.213, K
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 26 mei 2020.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)
J. van Pareren (FVD)
P. Schalk (SGP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)