35.213, K

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmoniseringIn deze motie wordt de regering verzocht de gevolgen van de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes nauwgezet te monitoren en breed te evalueren, waarbij het gaat - onder andere - om inkomenseffecten, baankansen, scholing en maatschappelijke deelname.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen.Kerngegevens

nummer 35.213, K
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)
J. van Pareren (FVD)
P. Schalk (SGP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering