35.292, G

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het verplicht stellen van doorleveringskosten van warmte/koude op de factuurIn deze motie wordt de regering verzocht om het weergeven van de doorleveringskosten van warmte/koude, in rekening gebracht door de verhuurder, verplicht te stellen op de factuur.Kerngegevens

nummer 35.292, G
ingediend 2 juni 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Implementatie richtlijn energie-efficiëntie (35.292)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)