35.292, H

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het in rekening brengen van doorleveringskosten aan huurdersIn deze motie wordt de regering verzocht om enkel toe te staan dat redelijk gemaakte doorleveringskosten van de verhuurder aan de huurders în rekening gebracht mogen worden.Kerngegevens

nummer 35.292, H
ingediend 2 juni 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Implementatie richtlijn energie-efficiëntie (35.292)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)