35.300, H

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebiedenIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn tot een rationalisatie van de Natura 2000 gebieden over te gaan en – indien noodzakelijk - de EU te verzoeken om medewerking aan deze rationalisatie te verlenen.Kerngegevens

nummer 35.300, H
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door P.B. Cliteur (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
D. Rookmaker (Fractie-Otten)
P. Schalk (SGP)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)