35.300 VI, R

Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffersIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen voor betere voorlichting aan slachtoffers omtrent bestaande privacy rechten zodat zij zich daarop kunnen beroepen.

Ook wordt de regering verzocht bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren erop aan te dringen om naar analogie van het “gentlemen’s agreement” dat de media hanteert ter identiteitsbescherming van verdachten deze ook onverkort te hanteren voor slachtoffers tenzij slachtoffers zelf uitdrukkelijk toestemming verlenen tot publicatie van hun privacygegevens.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, R
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 24 april 2020 (EK, AE) over de uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de privacy van slachtoffer in de media (EK, R), heeft de commissie op 7 juli 2020 kennis genomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister over de bescherming van de privacy van slachtoffers (EK, AR).

De commissie ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.Uitvoering