Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 VI, R

Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffersIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen voor betere voorlichting aan slachtoffers omtrent bestaande privacy rechten zodat zij zich daarop kunnen beroepen.

Ook wordt de regering verzocht bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren erop aan te dringen om naar analogie van het “gentlemen’s agreement” dat de media hanteert ter identiteitsbescherming van verdachten deze ook onverkort te hanteren voor slachtoffers tenzij slachtoffers zelf uitdrukkelijk toestemming verlenen tot publicatie van hun privacygegevens.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, R
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 7 april 2020.
indiener(s) M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)