35.300 VI, V herdruk

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragenIn deze motie wordt de regering verzocht om geen nieuwe regelgeving te introduceren die aanvullende taken aan de IND toebedeelt totdat achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen zijn ingehaald en de IND zich structureel aan de wettelijke beslistermijnen houdt.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, V herdruk
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
G. Gerbrandy (OSF)
R.A. Janssen (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Bijzonderheden

In deze motie wordt in de overweging verwezen naar het rapport Onderzoek doorlooptijden IND definitieve rapportage : spoor 4, algemene en verlengde asielprocedure (Significant, 21 februari 2020, 79 p.)PDF-document zoals opgenomen in de bijlage bij kamerstuk (TK 19.637, 2585 met bijlagen).