35.345, E

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente HaarenIn deze motie wordt de regering verzocht een op 1 januari 2021 eventueel resterende huisvestingstaakstelling statushouders van de gemeente Haaren in zijn geheel te laten vervallen.Kerngegevens

nummer 35.345, E
ingediend 7 juli 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Splitsing gemeente Haaren (35.345)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)