Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.347, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderenIn deze motie wordt de regering verzocht om via onderzoek — voor eind september 2020 - de lokale vraag naar geschikte woningen voor ouderen inzichtelijk te maken, zodat deze via woon(zorg)visies door gemeenten kunnen worden vertaald naar concrete acties.Kerngegevens

nummer 35.347, L
ingediend 17 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
W.T. van Ballekom (VVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G. Gerbrandy (OSF)
J. van Pareren (FVD)
G. Prins-Modderaar (CDA)
P. Schalk (SGP)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd