35.347, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderenIn deze motie wordt de regering verzocht om via onderzoek - voor eind september 2020 - de lokale vraag naar geschikte woningen voor ouderen inzichtelijk te maken, zodat deze via woon(zorg)visies door gemeenten kunnen worden vertaald naar concrete acties.Kerngegevens

nummer 35.347, L
ingediend 17 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
W.T. van Ballekom (VVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G. Gerbrandy (OSF)
J. van Pareren (FVD)
G. Prins (CDA)
P. Schalk (SGP)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 8 juni 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 mei 2021 (EK 35.570 VII, I) over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (EK 35.347 / 35.570 VII, R met bijlage) inzake de eerste Monitor Ouderenhuisvesting voor kennisgeving aangenomen.Uitvoering