35.347, M

Motie-Schalk (SGP) c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellenIn deze motie wordt de regering verzocht zo snel mogelijk openheid van zaken te geven over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen en samen met de provincies en andere stakeholders te onderzoeken hoe op korte termijn voor particuliere initiatiefnemers zo volledig mogelijk open toegang tot de bestaande natuurdata in de NDFF georganiseerd kan worden.Kerngegevens

nummer 35.347, M
ingediend 17 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, CDA, D66, SP, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door W.T. van Ballekom (VVD)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G. Gerbrandy (OSF)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering