35.526, K

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over spoedeisende ministeriële regelingen via een zware voorhang procedure voor te leggen aan de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om spoedeisende ministeriële regelingen uit hoofde van de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 tevens via een voorhang procedure – de zogenaamde zware voorhang - voor te leggen aan de Eerste Kamer zodat ook de Eerste Kamer hierover haar stem kan uitbrengen;Kerngegevens

nummer 35.526, K
ingediend 26 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, SP, PvdD, PVV, en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)