35.529, O

Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belangIn deze motie wordt de regering verzocht om, in Artikel 16 lid 3 en Artikel 25 lid 9: “een persoonlijk tegenstrijdig belang” te wijzigen in “een tegenstrijdig belang in welke vorm dan ook”.Kerngegevens

nummer 35.529, O
ingediend 6 juli 2021
gewijzigd 6 juli 2021
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, OSF en D66 stemden tegen.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering