35.788, G

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstandIn deze motie wordt de regering verzocht de AOW evenveel te laten meestijgen met het minimumloon en de bijstand.Kerngegevens

nummer 35.788, G
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, VVD, ChristenUnie en FVD stemden tegen.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd