35.979, G

Gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19In deze motie spreekt de Kamer uit dat de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die de periode 1 maart 2022 tot 1 juni 2022 betreft, door deze Kamer slechts dan kan worden goedgekeurd mits in het licht van een ongewijzigd gunstig beloop van de pandemie de verlenging zich beperkt tot basismaatregelen zoals afstand, mondkapjes en hygiëne en daarnaast de hoofdlijnen van een definitieve wetgeving bekend zijn,

en roept tevens de regering op hier rekening mee te houden.Kerngegevens

nummer 35.979, G
ingediend 21 februari 2022
gewijzigd 21 februari 2022
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden tegen.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door A.L.E. Arbouw (VVD)
H.J. Meijer (VVD)
J. Recourt (PvdA)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
P.H.J. van der Voort (D66)
dossier(s) Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd