36.194, L

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afschalen van de A-status van Covid-19In deze motie wordt de minister opgedragen de A-status van Covid-19 per ommegaande af te schalen en er geen nieuwe status aan te verbinden.Kerngegevens

nummer 36.194, L
ingediend 15 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 verworpen. Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)