Wet medezeggenschap op scholen aangenomen en overig nieuws28 november 2006

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 5 december 2006.

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen

is vandaag afgerond. De stemming over deze voorstellen vindt plaats op 5 december 2006.

Het wetsvoorstel

is vandaag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel

is vandaag tijdens de tweede termijn geschorst. De voortzetting van de behandeling vindt plaats op een nader te bepalen moment.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De heer Van der Lans (GroenLinks) heeft zijn

ingetrokken.


Deel dit item: