Wetsvoorstel Wijziging Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg verworpen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, CDA en SGP stemden voor.

De

is ingetrokken.

De Kamer heeft met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen.

Tijdens de behandeling zijn de

de

en de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel 

en over de moties vinden plaats op 15 mei 2012.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, SGP en D66 stemden voor.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.Deel dit item: