Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Jaarbericht 2013-2014 gepubliceerd17 oktober 2014

De Eerste Kamer heeft op vrijdag 17 oktober 2014 haar Jaarbericht 2013-2014 gepubliceerd. Dit is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van 15 september 2013 tot 16 september 2014. In de inleidende beschouwingen blikt Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol terug op "een jaar dat voor de Eerste Kamer in meerdere opzichten bijzonder en bewogen was". Zij noemt een aantal belangrijke wetsvoorstellen die door de Eerste Kamer zijn behandeld, zoals de wetsvoorstellen betreffende de opbouw van pensioen, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet maatregelen woningmarkt en het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast staat zij stil bij de presentatie van het verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport, het debat over de aanbevelingen van de POC-rapport en de internationale bezoeken en ontvangsten.

Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer heeft het afgelopen parlementair jaar 197 wetsvoorstellen behandeld. Geen enkel wetsvoorstel werd verworpen. De gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer bedroeg 93 dagen. Dit is 1 dag sneller dan in het voorgaande parlementaire jaar. De Eerste Kamer handelde 50% van de wetsvoorstellen binnen 40 dagen af en 90% binnen 231 dagen.

In het parlementair jaar 2013-2014 zijn er meer moties ingediend dan in de jaren daarvoor. Er werden 83 moties ingediend, waarvan er 31 werden aangenomen. Ter illustratie: in het parlementair jaar 2012-2013 werden er 67 moties ingediend en 30 aangenomen.

De wetsvoorstellen met de kortste behandeltijd (5 dagen) waren:

Uitbreiding loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 

Begrotingsstaten Defensie 2014

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 

Twee-woningen-regel en beëindiging voorschotregeling Algemene Ouderdomswet 

Ontwerpen voor bewegwijzering 

Wijziging Wet Milieubeheer en de Crisis- en herstelwet op het terrein van het omgevingsrecht in verband met enkele noodzakelijke reparaties 

Bijstand verlenen aan Europese Commissie bij onderzoek naar manipulatie van statistieken 

Het wetsvoorstel met de langste behandeltijd (1092 dagen) was:

Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen 

Sociale media menu


Deel dit item: