Kamer steunt Wet minimalisering gaswinning GroningenDe leden van de Eerste Kamer hebben dinsdag 16 oktober in meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel Minimaliseren van de gaswinning in Groningen (34.957). De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Van de CDA-fractie stemde senator Lokin in tegenstelling tot de rest van haar fractie tegen het voorstel.

Kamer tijdens het debat op 9 oktober 2018
Grotere versie foto

Tevens is over drie moties gestemd die tijdens het debat op 9 oktober waren ingediend. De motie-Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie (EK 34.957, J) werd verworpen. De fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden voor, de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF tegen. De motie-Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen (EK 34.957, K herdruk) werd aanvaard. De fracties van D66, PVV, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD en CDA stemden tegen. De motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelasting (EK 34.957, L) werd eveneens aanvaard. De fracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD, PVV, CDA en SGP waren tegen. Senator Reuten trok zijn motie over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet (EK 34.957, I) voor stemming in.

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe juridische procedure om de gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren. Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden. De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Kamer tijdens het debat op 9 oktober 2018
Afbeelding 1 - Kamer tijdens het debat op 9 oktober 2018