Kamer stemt voor Wet kansspelen op afstandDinsdag 19 februari 2019 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden tegen.

Tegelijk stemde de Kamer over een zestal moties die tijdens het debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming op dinsdag 5 en dinsdag 12 februari waren ingediend. Twee moties hadden betrekking op de vergunningverlening. De eerste motie, van senator Gerkens (SP), die de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een periode van vijf jaar niet zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht, kreeg onvoldoende steun. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, SP stemden voor, de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, PVV en GroenLinks stemden tegen. De tweede motie, van senator Postema (PvdA), die de regering verzocht hetzelfde te bewerkstelligen, maar dan gedurende een periode van twee jaar, is wel aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor, de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

Voorts is gestemd over twee moties met betrekking tot reclame voor kansspelen. De eerste motie, van senator Van Dijk (SGP), die het kabinet verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, werd aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, D66 en PVV stemden tegen. De motie van senator Strik (GroenLinks) die de regering verzocht een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven, werd verworpen. De fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.

Een motie van senator Bikker (ChristenUnie) die de regering bij evaluatie van de wet na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden, werd aanvaard. Alle fracties stemden voor. Tot slot werd de motie van senator Postema (PvdA) die de regering verzocht de Kamer onder andere te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

Over het wetsvoorstel

De Wet kansspelen op afstand moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.


Deel dit item: