Wet abonnementstarief WMO aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: D66, CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP.

Tegen: PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, CDA en 50PLUS stemden voor.

De Kamer heeft het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De OSF-fractie was vandaag niet aanwezig bij de stemmingen.

De

is in afwachting van een kabinetsreactie op het SER-rapport inzake een eerlijke interne markt aangehouden.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken in een derde termijn gedebatteerd over het voorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 14 mei 2019. Uiterlijk op 10 mei 2019 zal de minister van BZK met betrekking tot bepaalde aspecten nog een verduidelijkende brief naar de Kamer sturen.

De Kamer heeft met de initiatiefneemster en met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in tweede termijn gedebatteerd over het

Op verzoek van de PvdA-fractie wordt er op 14 mei 2019 hoofdelijk gestemd over het wetsvoorstel.Deel dit item: