Een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer (Staten-Generaal) heeft van dinsdag 7 januari tot en met vrijdag 10 januari 2020 op Curaçao deelgenomen aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

De delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba en Curaçao hebben aan het slot van het overleg een afsprakenlijst vastgesteld. De Staten van Sint Maarten waren dit keer niet aanwezig, omdat er verkiezingen plaatsvinden.

De delegatie van de Staten-Generaal werd geleid door het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66). Het Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller (GroenLinks) was als Voorzitter van de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties vice-delegatieleider. Verder namen aan het overleg vanuit de Eerste Kamer deel de senatoren: Toine Beukering (FVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD). Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Carla Moonen (D66).

De centrale thema's voor dit IPKO waren dit keer onder andere de politieke en maatschappelijke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk, de wederzijdse verkiezingswaarneming en de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige duurzame ontwikkeling wereldwijd. Verder bracht de delegatie werkbezoeken aan onder andere de barakken vreemdelingenbewaring en het Curaçao Medical Centre.

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk en vindt doorgaans twee keer per jaar plaats. Tijdens het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De Staten van Sint Maarten waren dit keer niet aanwezig, omdat er verkiezingen plaatsvinden.


Deel dit item: