Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Wet wijziging woonplaatsbeginsel aangenomen en overig nieuws11 februari 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag de voorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft op 4 februari 2020 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de Motie-Schalk (EK 35.300, L) en (4) de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp. Zie het dossier:

Tijdens dit debat werd een vijftal moties ingediend waarover vandaag is gestemd. Voorafgaand aan de stemmingen werd één van de vijf moties gewijzigd.

De Kamer heeft vandaag na een heropening van de beraadslaging in een vierde termijn hoofdelijk gestemd over het voorstel

Het wetsvoorstel is met 53 stemmen voor (VVD, CDA, D66, PvdA met uitzondering van de leden Koole en Sent, FVD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS en SGP) en met 19 stemmen tegen (SP, PvdD, GroenLinks, de PvdA-leden Koole en Sent en Fractie-Otten) aangenomen.

Er is ook bij zitten en opstaan gestemd over een drietal moties dat tijdens het debat over dit wetsvoorstel op 28 januari 2020 werd ingediend.

De Kamer heeft vandaag gedebatteerd met de minister voor Milieu en Wonen over

Tijdens de behandeling is de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en motie vinden plaats op 18 februari 2020.

Ook heeft de Kamer vandaag gedebatteerd met de minister voor Milieu en Wonen over

Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 18 februari 2020.


Sociale media menu


Deel dit item: