35.054, I, was letter H

Gewijzigde motie-Rietkerk (CDA) c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in omgevingsverordening industrieterreinenIn deze motie wordt de regering verzocht in de l&W Verzamelwet op te nemen dat provincies bevoegd blijven in hun omgevingsverordening industrieterreinen van provinciaal belang aan te wijzen, inclusief de bevoegdheid tot wijzigen en vaststellen en naleven van geluidproductieplafonds voor die terreinen.Kerngegevens

nummer 35.054, I, was letter H
ingediend 11 februari 2020
gewijzigd 18 februari 2020
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, CDA, GroenLinks, SP, PvdD, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De fractie van de OSF was niet aanwezig.
indiener(s) Th.W. Rietkerk (CDA)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
P.H.J. Essers (CDA)
R. van Gurp (GroenLinks)
S.M. Kluit (GroenLinks)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

Op 18 februari 2020 heeft het lid Arbouw (VVD) het ordevoorstel gedaan de stemming over de gewijzigde motie vier weken aan te houden.

Dit voorstel is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, PvdD, PvdA en VVD stemden voor.

Een ordevoorstel van het lid Crone (PvdA) om de stemming twee weken aan te houden werd ook na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, PvdD, PvdA en VVD stemden voor.Uitvoering