Eerste Kamer stemt in met coronamelderDe Eerste Kamer heeft dinsdag met 51 stemmen vóór en 19 stemmen tegen ingestemd met het wetsvoorstel van minister De Jonge (VWS) voor een Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, ook wel bekend als de coronamelder. De fractie van de PVV had om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel gevraagd.

Eerste Kamer stemt in met coronamelder
Grotere versie foto

Daarnaast nam de Kamer met algemene stemmen een motie aan van senator Gerkens (SP) die de regering oproept daar waar mogelijk de app door te ontwikkelen door andere implementaties van de app mogelijk te maken zodat gebruikers ook los van Google en Apple de app kunnen gebruiken. Minister De Jonge had de motie aan het oordeel van de Kamer gelaten.

Twee moties van senator Nicolaï (PvdD) werden door de Kamer verworpen. De eerste motie van senator Nicolaï verzocht de regering aanvullende informatie op te nemen bij de informatie over nut en werking van de CoronaMelder. Alleen de fracties van FVD, Groep-Otten, OSF, PVV en PvdD steunden deze motie. Minister De Jonge had deze motie ontraden. De tweede motie van senator Nicolai verzocht de regering de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot er voldoende testcapaciteit is om te garanderen dat binnen drie dagen een testresultaat kan worden verkregen. Deze motie kreeg alleen de steun van de fracties van de PvdD, FVD en Groep-Otten.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat de wettelijke grondslag voor het vrijwillige gebruik van de CoronaMelder-app. De CoronaMelder is een applicatie voor de smartphone die een bericht stuurt als de gebruiker van de telefoon enige tijd in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat iemand dan het beste kan doen. Dit verlaagt het risico dat iemand onbewust andere mensen in zijn of haar omgeving besmet. De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (ggd) en helpt de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer stemt in met coronamelder
Afbeelding 1 - Eerste Kamer stemt in met coronamelder