Nieuws uit de commissies dinsdag 3 november 20205 november 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 3 november 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Commissiemededeling: Een Europese onderwijsruimte tot stand brengen tegen 2025

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en PVV (Van Kesteren).

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).

Plenair

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 10 november 2020 te agenderen voor plenair debat.

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - zo mogelijk - op 24 november 2020 te agenderen voor plenair debat.

Hamerstuk

Fiscale verzamelwet 2021

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden