Wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De stemming over het

is op verzoek van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) van de agenda afgevoerd. De stemming vindt plaats na het debat over dit verslag op 23 februari 2021.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: GroenLinks en PvdA.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De

is aangehouden.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Van Pareren en PVV.

De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 23 februari 2021.
Deel dit item: