Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting aangenomen en overig nieuwsHet voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van JA21 is daarbij aantekening verleend.

Verder heeft de Kamer de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS.

Tegen: SGP, CDA, Volt, FVD, VVD en ChristenUnie.

De

is aangehouden.

Daarnaast heeft de Kamer het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD en SP.

De Kamer heeft ook de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, CDA, PVV, FVD, SP, PvdD, BBB en 50PLUS.

Tegen: D66, Volt, VVD, JA21, en ChristenUnie.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV.

De Kamer heeft het lid-Lagas (BBB) verlof verleend voor een debat over de staatssteun aan KLM tijdens de coronapandemie met de minister van Financiën, op basis van Artikel 51, lid 1 van het Reglement van Orde.

Het lid Janssen (SP) heeft de staatssecretaris van Defensie geïnterpelleerd over het militair radarstation Herwijnen.

Tijdens deze interpellatie is de

ingediend.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de

Tijdens dit debat is de volgende motie ingediend

Deze motie is direct ingetrokken.

Ook is de

ingediend. Deze motie is aangehouden.

Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 12 december 2023.
Deel dit item: