Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

als hamerstuk afgedaan. SP en de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Verder heeft de Kamer het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Groenlinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

Afwezig: OPNL.

De

na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, PVV, FVD, JA21 en BBB.

Tegen: GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS.

Afwezig: OPNL.

De

na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, PVV, FVD en JA21.

Tegen: GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Afwezig: OPNL.

Bij de

zijn de

ingediend. De stemming over de moties vindt plaats op 5 december 2023.

Ook heeft de Kamer vandaag met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over de

Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 5 december 2023.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd over het voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (EK, B)

in het kader van de

Stemming over het voorstel van het lid van Meenen vindt plaats op 5 december 2023.
Deel dit item: