Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang) Debat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de koninkrijksrelaties in den brede
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Bijsterveld (CDA)25
2. Van Dijk (SGP)10
3. Ganzevoort (GroenLinks)20
4. Meijer (SP)20
5. Ten Hoeve (OSF)20
6. Teunissen (PvdD)20
7. De Graaf (D66)25
8. Nagel (50PLUS)20
9. Van Kappen (VVD)28
10. Ester (ChristenUnie)20
11. Vreeman (PvdA)20
12. Kok (PVV)28
totaal: 256 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)