Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang)
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Kluit (GroenLinks)20
2. Recourt (PvdA)15
3. Moonen (D66)15
4. Klip-Martin (VVD)15
5. Rietkerk (CDA)20
6. Van Dijk (SGP)8
7. Janssen (SP)10
8. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)10
9. Teunissen (PvdD)10
10. Dessing (FVD)10
totaal: 133 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
1. Schouten (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
2. Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)