Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer - kort debat naar aanleiding van eerder mondeling overleg Omgevingswet
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Kluit (GroenLinks)5
2. Otten (Fractie-Otten)8
3. Rietkerk (CDA)2Mede namens Fractie-Nanninga, VVD, CU, SGP, FVD, Fractie-Frentrop, 50PLUS en OSF.
4. Janssen (SP)2
5. Fiers (PvdA)2
6. Nicolaï (PvdD)3
totaal: 22 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. De Jonge (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)