T02319

Toezegging Tussenrapportage herziening box 3 (34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/34.276)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Van Rij (CDA) en Backer (D66) de Kamer bij het Belastingplan voor volgend jaar de Kamer van een tussenrapportage m.b.t. herziening box 3 te voorzien.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr.14  item 4, - blz. 24/25


Brondocumenten


Historie