WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

  • 12 februari 2004, A.H. Meulenbelt (SP)
    inzake toezegging over het vervallen van de sollicitatieplicht uitkeringsgerechtigden ouder dan zevenenvijftig en een half jaar
    pdf pdf
    aanhangsels 2003-2004 nr.9 (antwoord ontvangen op: 1 maart 2004)

Toezeggingen