31.840

Samenvoeging gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde VenenDit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en de samenvoeging van de gemeenten Abcoude en de Ronde Venen tot de nieuwe gemeente de Ronde Venen. 

Met dit voorstel willen de gemeenten de gemeenlijke organisaties versterken en de bestuurskracht vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.840, A) is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2010 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 317 van 12 augustus 2010.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (32.242) en Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik (32.246).


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via