32.242

Samenvoeging gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en WymbritseradielDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de Friese gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel tot de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De nieuwe gemeente heeft circa 82.000 inwoners.

Met deze herindeling willen de gemeenten de bestuurskracht in de provincie Friesland vergroten. Het voorstel voldoet aan de criteria van het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling (28.750).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.242, nr. 2) is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juli 2010. Het voorstel is op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks stemden voor. Tijdens de behandeling op 5 juli 2010 werd de motie-Vliegenthart c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat duidelijkheid bestaat over de positie van de provincie Friesland (EK 32.242, E) ingediend. De motie is op 6 juli 2010 ingetrokken.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen (31.840) en Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik (32.246).


Kerngegevens

ingediend

1 december 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via