32.161

Wet bescherming persoonsgegevens BESDit wetsvoorstel bevat regels over de verwerking van persoonsgegevens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) zoals deze gelden na de wijziging van de staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden binnen het Koninkrijk.

Dit voorstel is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. Om overbelasting van de bestuursorganen en het bedrijfsleven te voorkomen zijn het extern toezicht en de plicht om verwerking van de persoonsgegevens te melden bij de toezichthoudende autoriteit niet overgenomen in dit wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.161, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 13 maart 2020 de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake de evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES (EK, D met bijlage) ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2009

titel

Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming persoonsgegevens BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten