32.841

Oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en regionalisering brandweerDit wetsvoorstel voegt door een wijziging van de Wet op de veiligheidsregio's het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv) en het Nederlands bureau brandweerexamen (Nbbe) samen tot het nieuwe Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het instituut krijgt taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s taken verrichten.

Met dit voorstel wordt de brandweer volledig geregionaliseerd. gemeenten mogen geen brandweertaken meer uitvoeren. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische verbeteringen. Ook de Veiligheidswet BES wordt aangepast omdat het Instituut Fysieke Veiligheid ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba taken gaat uitvoeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.841, A) is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2011

titel

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten