36.175

Vierde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgeldenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI). Meer dan 7 miljoen personen zijn door de oorlog gevlucht uit Oekraïne. Een deel van de ontheemden reist door naar Nederland.

Met deze ISB worden extra budgettaire middelen voor onder andere versnelling tijdelijke huisvesting en verstrekkingen aan ontheemden aan de begroting van Justitie en Veiligheid toegevoegd. Daarnaast is er ook extra geld voor de aanpak van ondermijning.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 november 2022 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 10 juni 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 10 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 10 juni 2022


Documenten