36.407

Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)Dit wetsvoorstel (EK, 2) implementeert EU-richtlijnen 2023/959PDF-document en 2023/958PDF-document in de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten. Hiermee wordt het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart aangepast en vindt er een uitbreiding plaats naar scheepvaart en brandstofleveranciers. De twee richtlijnen wijzigen beide de oorspronkelijke EU ETS-richtlijn uit 2003.

Deze herziening is onderdeel van het Europese Fit for 55 pakket. De richtlijnen en verordening regelen onder andere: versnelling van afname van het aantal emissierechten in het emissiehandelssysteem voor broeikasgasinstallaties, koolstofcompensatie en reductie voor de internationale luchtvaart en aanpassingen in de monitoring, rapportage en verificatie van broeikasgasemissies door scheepvaartmaatschappijen.

Beide wijzigingsrichtlijnen moeten op 31 december 2023 geïmplementeerd zijn.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 16 januari 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, Volt, DENK, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, NSC en BBB.

Tegen: PVV en FVD.

Afwezig: JA21.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV en FVD.


Kerngegevens

ingediend

1 september 2023

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

20