Dinsdag 21 december 2010 15.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

procedure

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van EL&I van 8 december 2010 naar aanleiding van een commissiebrief van 15 november 2010 beide brieven zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijke overleg (EK 32.569, A) over

inbreng voor een brief aan de regering

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

inbreng voor een brief aan de regering

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

inbreng voor een brief aan de regering

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van EL&I van 17 december 2010 met conceptreactie op het groenboek

bespreking

brief van de staatssecretaris van EL&I van 1 december 2010 inzake voorhang wijziging Postregeling 2009 (TK 30.536, nr. 126 en bijlage) en de toezegging T00978

bespreking

brief van de minister van EL&I van 8 december 2010 ter aanbiediing van de studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie (EK 29.023, nr. 78 met bijlage en erratum)

bespreking

mogelijke thema's voor het OESO overleg op 1 februari 2011

bespreking

overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken