Dinsdag 6 mei 2014, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.33638

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopië

Nadere procedure

5.33718

Goedkeuring belastingverdrag met China

Nadere procedure

7.Modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 14 april 2014 over de internetconsultatie met betrekking tot een conceptwetsvoorstel over de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

8.T01869

Toezegging Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van Financiën van 10 april 2014 (EK 33.416 / 33.540, H) over de verstrekking van hypothecaire leningen door DNB aan het eigen personeel

10.Rondvraag


Korte aantekeningen