Dinsdag 25 oktober 2016, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Voorbereidend onderzoek

3.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Voorbereidend onderzoek

4.
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng verslag

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen