Dinsdag 11 juli 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng nader voorlopig verslag

4.34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Nadere procedure

11.Rondvraag


Korte aantekeningen